Her yaştan öğrenciyi barındıran okullarda zararlı kontrolü güvenli yöntemler kullanılarak dikkatlice yürütülmelidir. Tüm zararlı mücadele çalışmalarında da aynı kural geçerli olmakla birlikte, bir arada ve çok sayıda öğrenciyi barındıran okullar için dikkat çok daha fazla gereklidir. Öğrenci yaşı ne kadar küçükse, kimyasal ürünlerin kullanılması olası tehlikenin büyümesi anlamına gelir. Buna karşı, okullarda doğru bir yaklaşım olan Entegre Pest Yönetimi stratejisi hayata geçirilmelidir. Zararlı kontrolünü pestisit kullanımı üzerine inşa etmek yani zararlı aktivitesi görüldükçe ilaçlama yaptırmak son derece yanlıştır. Okullarda pestisit kullanımından kaçınmalıdır. Biyosidal ürünler (Sağlık Bakanlığı’nın Halk Sağlığı alanında kullanımına izin verdiği ürünler) kullanmak zorunda kalındığı zaman ise yeri, zamanı ve yöntemi dikkat ve güvenliği düşünülerek planlanmalıdır.

Okul ve dershanelerde, öğrencileri yönetmek, gereken hazırlık ve ilaçlama sonrası temizlikleri yapmak pratik olarak hayata geçirilmez. Kreşlerde kimyasal ilaçlardan oluşabilecek bulaşmalarda küçük çocuklar çok çabuk etkilenir. Alerjik etkilenmeler daha hızlıdır. Özetle, kreşlerden üniversite kampüslerine, yurtlardan kantin ve yemekhanelere, spor ve sosyal birimlerine kadar okulların her noktasında insan ve çevre sağlığı esas alınarak zararlı mücadelesinin içeriği belirlenmelidir.

Okullarda karşılaşılan “ilaçlama” yanlışlarından bir tanesi kemirgen kontrolünde ortaya çıkmaktadır. Çeşitli katı formülasyonlar (parafinli blok yemler, granül ve pasta ) halinde bulunan fare zehirleri ( Rodentisitler) korunmasız bir şekilde, çocukların rahatlıkla ulaşabileceği noktalara uygulanabilmektedir. Bu tür uygulamalara izin verilmemelidir.

İster özel bir catering firması tarafında olsun, isterse okul idaresince yönetilen bir kantin veya mutfak olsun en sık “ilaçlama” talebi ile karşılaşılan yerlerdir. Kantin ve yemekhanelerdeki pest kontrol uygulamaları doğrudan gıda alanında geçerli olan standartlara tabidirler.

ASB İLAÇLAMA, okullardaki entegre zararlı mücadelesini aşağıda belirtilen adımlara uygun olarak geliştirir.

– Başlangıçta okul dış çevresi ve iç kısımlarında, tamamını kapsayacak şekilde ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirilir.
– Okul idaresinden yaşanan sorunlar, geçmişte alınan önlemler ve sonuçları öğrenilir.
– İncelemeler ve bilgi alışverişi sonucu, mücadele edilecek hedef zararlı(lar) belirlenir.
– Okul yönetimi bilgisi dahilinde en güvenli uygulama yöntemi belirlenir.
– Okul yönetiminin özel uyarıları dikkate alınır. Sakınca görülen noktalar ilaçlama dışında tutulur.
– Daha çok kemirgenleri ilgilendirdiği şekliyle, fare ve sıçanların okul içerisine girebileceği noktalar, kemirgenlerin beslenebileceği yerler, farelerin saklanabileceği noktalar tek tek belirlenerek okul idaresi ile işbirliği içinde kaldırılması sağlanır.
– Yine, böcek şikayetlerinde, söz konusu böceğin beslenme ve barınma koşullarını olgunlaştıran noktalar belirlenir ve iyileştirilmesi için okul yönetimlerine rapor verilir.
– Gerek kemirgenler gerekse böcekler için alınacak bu önlemler sık sık zararlı kontrolü yapılmayan okullarda kontrolün uzun süre devam etmesi için zorunludur.
– Tespit edilen sorunlar, alınacak önlemler okulun genel planı ve kat planları üzerinde gösterilir.
– Uygulamalar ne derece güvenli olursa olsun eğitim süresi içerisinde gerçekleştirilmez.
– Kullanılacak(sa) kimyasal ilaçların MSDS ve etiket bilgileri (Türkçe olarak) önceden okula iletilir. Onay alınır.
– Kemirgen mücadelesinde kullanılan antikoagülan formülasyonlara karşı K1 vitamini okul sağlık görevlisine teslim edilir.
– Servis raporu uygulamalar sonrasında yetkili kişiye imzalatılarak bir nüshası bırakılır.