Oteller ve misafirhaneler; yoğun insan ve eşya hareketinin yaşandığı, mutfakları sürekli faaliyet halinde olan kurumlardır. Bu nedenlerle, otel ve misafirhanelerde haşere ve kemirgen sorunu yaşanma ihtimali yüksektir. Otellerde haşere ve fare riskini en alt seviyede tutmak, otelin prestiji, otel müşterisinin memnuniyeti ve sağlığı açısından son derece önemlidir.

Profesyonel olarak yönetilen otellerin büyük çoğunluğu ilaçlama faaliyetine gereken hassasiyeti göstermekte ve bu konuda uzman kuruluşlarla çalışmayı tercih etmektedir. Bu gereksinim, otel yöneticilerinin de önem verdiği sağlıklı yaşam alanları oluşturma çabalarının bir parçasıdır. Gerek müşteriler, gerekse otel personeli açısından, yapılacak ilaçlama bilimsel, sağlıklı, estetik ve çağdaş metodlarla yapılması önem taşımaktadır.

Otellerde, haşere ve farelere karşı yoğun kimyasal önlemler almak yerine, otel personeline dönük eğitim çalışmaları ve binaya dönük alınacak önlemler öncelikli olarak değerlendirilmelidir. Bu sayede hem yapılacak uygulamanın maliyeti azaltılmış, hem de ortamda kimyasal madde kontaminasyonu mümkün olduğu kadar düşük seviyeye çekilmiş olur. Biz bunu, uygulamakta olduğumuz Entegre Pest Yönetimi sistemiyle gerçekleştiriyoruz. Bu yöntemde, haşere kontrol faaliyeti, sıradan bir ilaçlama çabasından çok, müşteriyle karşılıklı işbirliği içinde uygulanan bir tesis koruma sistemi olarak ortaya çıkmaktadır.

Entegre Pest Yönetimi uygulamasında, mümkün olduğu kadar alt seviyeye çekilmekle beraber, bazı kimyasal insektisit ve rodentisitler kullanılmaktadır. Ancak biz, kullandığımız kimyasalları seçerken de belli kriterleri göz önünde tutuyoruz.

Otellerde yapılacak ilaçlamalarda WHO (Dünya Sağlık Örgütü) tarafından onaylanmış, T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsatlı halk sağlığı ilaçlarını kullanıyoruz. Ayrıca, otel ve misafirhaler hizmet alanları olduğundan, estetik unsurları da dikkate alıyoruz. Bu amaçla, yapılacak uygulamalarda kullanılacak ilaçları renksiz, kokusuz, leke ve tortu bırakmayan formülasyonda seçiyoruz. Kullanılacak fare ve sıçan yem istasyonlarını da, özellikle iç alanda, kolay saklanabilecek formda hazırlıyoruz.