Gıda ile uğraşan küçük/büyük tüm işyerlerinde (gıda paketleyen, küçük çaplı üretim yapan, restoran hizmeti veren, süpermarketler, gıda depoları, fırınlar vb), haşere ve kemirgen kontrolünde yaşamsal bir öneme sahiptir. Günümüzde artık bilinçli tüm tüketiciler, gıdanın uygun ortamlarda hazırlanıp, üretilip, depolanıp, servis edildiğini görmek istemekteler. Bu ortamlar haşere ve fare gibi zararlılardan ve gıda güvenliğini tehlikeye sokacak diğer zararlılardan arındırılmış olmalıdır.

Restaurant, cafe veya fast food gibi işletmelerde haşere ve kemirgen ilaçlama uygulamalarının ilk adımları şu şekilde atılır:
– İnceleme yapılır ve sorun belirlenir,
– Sorunun kaynağı tespit edilir,
– Nedenler değerlendirilir,
– Düzeltici ve önleyici kontrol taktikleri geliştirilir.

Orgamed, herhangi bir gıda işletmesinde (fırınrestaurantfast foodcafe vb.) haşere ve kemirgen kontrol yönetimine uygun bir ilaçlama hizmeti vereceğinde, aşağıda yer alan standart uygulamaları hayata geçirir:

a.Gözlem ve inceleme : ASB İlaçlama, haşere, böcek ve fare gibi zararlıların kontrolünde sadece başlangıçta değil; her serviste ayrıntılı bir inceleme yapar. Bu başarının ilk adımıdır. Var olan haşere, kemirgen veya diğer zararlıları tespit ettikten sonra gerekli müdahalelerde bulunur, gerekli uyarıları yaparız. Bu uyarılar kontrolü sağlayan iyileştirmeler içerir. Kimi zaman kapı altındaki boşluğun kapatılması; kimi zaman kablo girişinin çevresindeki açıklıkların doldurulması; kimi zamanda depodaki paletlerin altındaki kirliliklerin temizlenmesi gündeme gelecektir.
b.Yalıtım (Zararlıları dışarıda tutmak) : ASB İlaçlama, haşere, böcek, fare gibi zararlıların içeri girebileceği açıklık ve deliklerin işletme binasından gerekli onarımlar yapılarak kaldırılmasını önerecektir. Fiziksel koşulları iyi olan bir işletmede zararlı kontrolü her zaman daha başarılıdır.
c.Temizlik (Sanitasyon) : ASB İlaçlama, bina temizliği ve gıda maddeleri döküntülerinin temizliği haşere ve kemirgenlerin yaşam alanlarıyla çok yakından ilgili olduğunun bilincindedir. Oluşturulacak bir temizlik programının mümkün olan her noktayı içermesi gerektiğini işletmeciye hatırlatırız. Haşere, kemirgen ve böcekleri çeken koşullar temizlik uygulamaları ile mümkün olduğunca ortamdan kaldırılmalıdır. Söz konusu temizlik faaliyetlerinin sadece iç alanla sınırlı kalmaması gerektiğini vurgularız. Bina dışında duvar kenarları ve yakın çevreler aynı bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Özel olarak çöp konteynerleri işletme kapılarından mümkün olan en uzak mesafede ve ağızları tam kapalı bulundurulmalıdır.
d.Tür Tespiti : Farklı türden her zararlı, farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler kimi zaman çok farklı stratejilere karşılık gelir. Uzmanı olmayan için bir kişi için her böcek birbirinin aynıdır. Oysa türlerdeki farklılıklar kullanılacak yöntemleri belirler. Haşere, kemirgen ve böceklerin biyolojileri, yaşam şekilleri ve davranışları hakkındaki bilgiler bize doğru taktiklerin uygulamasında yardımcı olur.
e.Takip : Gerçek bir zararlı yönetimi, böcek ve kemirgen tehlikesini önceden haber veren bir ön uyarı sisteminin varlığı ile kendini belli eder. Çeşitli amaçlarla kullanılan ve zehirli materyal içermeyen tuzaklar popülasyon yoğunluğunu anlamak, türleri tespit edebilmek, haşere ve kemirgenlerin yayıldığı alanları tespit edebilmek için ideal araçlardır. Bu amaçla ilgili olarak: yapışkanlı, yaylı, feromonlu, ışıklı, otomatik, elektronik vb. tuzaklar kullanırız. Bu tuzakların izlenmesi, yakalama sonuçlarının değerlendirilmesi yapılacak uygulamalar için bize yol gösterici olacaktır.
f.Kontrol Yöntemleri : Öncelikli olarak kimyasal olmayan yöntemlerin kullanılması hesaba katılarak bir kontrol mekanizması oluştururuz. Bununla birlikte, pestisit kullanmanın zorunlu olduğu haller elbette olacaktır. Bu takdirde ise en güvenli yöntemler, en az miktarda kimyasal ve en az toksik madde seçeriz. Tüm gıda işletmelerinde güvenli şekilde kullanılabilecek ilaçların listesi (Onaylı Pestisit Listesi) önceden hazırlarız.